Kiri heebrealastele 9/1-28

Kristuse ainukordse ohvri tähendusest 1 Esimesel lepingul olid oma teenistuse nõuded ning ka maine pühamu. 2 Oli valmistatud eestelk, milles olid lambijalg ja laud ja ohvrileivad; seda nimetatakse „pühaks paigaks”. 3 Ent teise vahevaiba taga oli telk, mida nimetatakse „kõigepühamaks paigaks”, 4 kus oli kuldne suitsutusaltar ja lepingulaegas, mis oli üleni kullaga kaetud. Selles olid kuldkruus mannaga ja Aaroni kepp, mis oli õitsenud, ja lepingulauad; 5 selle kohal aga kirkuse keerubid lepingukaant varjamas. Neist ei tule praegu üksikasjaliselt juttu. 6 Kui need asjad nüüd nõnda on seatud, siis lähevad preestrid alati küll eestelki ning toimetavad jumalateenistust, 7 aga ainult ühe korra aastas läheb ülempreester teise telki, ja mitte ilma vereta, mille ta ohverdab iseenda ja rahva poolt teadmatult tehtud pattude …

Continue Reading

Joosua 3/1-8

Üleminek Jordanist 1 Ja Joosua tõusis hommikul vara ja nad läksid teele Sittimistning tulid Jordani äärde, tema ja kõik Iisraeli lapsed; ja nadööbisid seal, enne kui nad üle läksid.  2 Kolme päeva pärast aga käisid ülevaatajad leeri läbi 3 ja andsid rahvale käsu, öeldes: „Kui te näete Issanda, omaJumala seaduselaegast ja leviitpreestreid seda kandvat, siisminge oma asukohast teele ja käige selle järel! 4 Aga teie ja selle vahel olgu vahet umbes kaks tuhat mõõdetud küünart – te ei tohi minna selle ligi -, et te teaksite teed, mida teil tuleb käia, sest varem te ei ole seda teed käinud!”  5 Ja Joosua ütles rahvale: „Pühitsege endid, sest homme teeb Issand teie …

Continue Reading

Apostlite teod 10/1-24

Peetrus ja Korneelius 1 Kaisarea linnas oli üks mees, Korneelius nimi,nõndanimetatud Itaalia kohordi pealik, 2 vaga ja jumalakartlik koos terve oma perega; ta jagasrahvale palju almuseid ja palus alati Jumalat. 3 See nägi nägemuses selgesti, umbes kell kolm pärast lõunat, Jumala ingli enese juurde sisse astuvat ja ütlevat: „Korneelius!” 4 Tema vaatas aga ainiti ingli otsa ja ütles kartma lüües: “Mis on, isand?” See ütles talle: „Sinu palved ja su almused on tõusnud Jumala ette sind meelde tuletama. 5 Ja nüüd saada mehi Joppesse ning lase kutsuda Siimon, kelle hüüdnimi on Peetrus. 6 Tema on külaliseks nahkur Siimona juures, kellel on koda mere ääres.” 7 Kui temaga rääkinud ingel oli lahkunud, kutsus Korneelius kaks majateenrit ja ühe jumalakartliku …

Continue Reading

Lugesin eile paari tunniga läbi koguduseõelt laenatud Todd Burpo ja Lynn Vincent raamatu “Taevas on päriselt olemas” Ja peab ütlema, et vähemalt ühe koha peal tuli mul nutt, sest loodan väga, et kunagi saan ka mina oma surnud lapsega kohtuda.Üldiselt räägib see väikesest poisist, kellel oli tõsine pimesoolepõletik ja operatsiooni käigus sai ta kokku Jeesusega ning nägi taevas,kuhu ta korraks viidi, oma surnud sugulasi, keda ta polnud elusalt kunagi näinud. Väga mõtlemapanev raamat igatahes. Muide, selle raamatu põhjal on ka film vändatud.

Continue Reading

Lugesin eile paari tunniga läbi koguduseõelt laenatud Todd Burpo ja Lynn Vincent raamatu “Taevas on päriselt olemas” Ja peab ütlema, et vähemalt ühe koha peal tuli mul nutt, sest loodan väga, et kunagi saan ka mina oma surnud lapsega kohtuda.Üldiselt räägib see väikesest poisist, kellel oli tõsine pimesoolepõletik ja operatsiooni käigus sai ta kokku Jeesusega ning nägi taevas,kuhu ta korraks viidi, oma surnud sugulasi, keda ta polnud elusalt kunagi näinud. Väga mõtlemapanev raamat igatahes. Muide, selle raamatu põhjal on ka film vändatud.

Continue Reading

Teine Saamueli raamat 12/1-23

Naatan manitseb Taavetit 1 Ja Issand läkitas Naatani Taaveti juurde; too tuli tema juurdening ütles temale: „Ühes linnas oli kaks meest, üks rikas jateine vaene. 2 Rikkal oli väga palju lambaid ja veiseid, 3 aga vaesel ei olnud midagi muud kui üksainus pisike utetall,kelle ta oli ostnud. Ta toitis seda ja see kasvas üles tema juuresüheskoos ta lastega; see sõi ta palukest, jõi ta karikast, magas tasüles ja oli temale nagu tütar. 4 Siis tuli rikka mehe juurde teekäija. Aga tema ei raatsinudvõtta oma lammastest ja veistest, et valmistada rooga teekäijale, kesta juurde oli tulnud, vaid ta võttis vaese mehe utetalle ja valmistasmehele, kes ta juurde oli …

Continue Reading

Õigel ajal räägitud sõnad on otsekui kuldõunad hõbevaagnal. (Õpetussõnad 25:11)

“See aare on meil aga saviastjates, et võrratult suur vägi oleks Jumala oma ja ei midagi meist”(2.Korintlastele 4:7)“Aga Jumalale, kes meis tegutseva väega võib korda saata palju rohkem, kui oskame paluda või isegi mõelda, temale olgu kirkus koguduses ja Kristuses Jeesuses igavesest ajast igavesti kõigi sugupõlvedeni! Aamen”(Efeslastele 3:20,21)“Minu vili on kullast parem, parem koguni kui puhas kuld ja mu saak on parem kui valitud hõbe”(Õpetussõnad 8:19)“…minult tuleb sinu vili”(Hoosea 14:9)“Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minust lahus ei suuda te midagi teha”(Johannese 15:5)“Jumalale meelepärane ohver on murtud vaim, murtud ja purukslöödud südant ei põlga Jumal”(Psalm …

Continue Reading