Luuka evangeelium 22/54-65

Peetrus salgab Jeesuse

 

Aga nad võtsid Jeesuse kinni ja viisid ära ja tõid ülempreestri
majja. Ent Peetrus järgnes eemalt. 

Ja kui nad keset õue tule süütasid ja üheskoos maha istusid, istus ka Peetrus nende sekka. 
Aga üks teenijatüdruk nägi teda tule valgel istuvat ja ütles ainiti tema peale vaadates: „Ka tema oli koos Jeesusega.” 
Peetrus aga salgas: „Naine, ma ei tunne teda.” 
Natukese aja pärast lausus üks mees Peetrust nähes: „Ka sina oled nende seast.” Peetrus aga lausus: „Inimene, ma ei ole.” 
Ja umbes tund aega hiljem kinnitas seda keegi teine:
„Tõepoolest, ka tema oli Jeesusega, ta on ju galilealane.” 

Peetrus aga ütles: „Inimene, ma ei mõista, mida sa räägid.” Ja
otsekohe, kui ta alles rääkis, laulis kukk. 

Ning Issand pöördus ja vaatas Peetrusele otsa ja Peetrusele
tuli meelde Issanda sõna, kuidas ta temale oli öelnud: „Enne kui täna
kukk laulab, salgad sina mu kolm korda ära.” 

Ja sealt välja minnes puhkes ta kibedasti nutma. 
Aga mehed, kes Jeesust kinni pidasid, teotasid teda ja peksid. 
Nad katsid kinni ta silmad ja küsisid temalt: „Ütle
prohvetlikult, kes see on, kes sind lõi?” 

Ja nad teotasid teda paljude pilkesõnadega. 
Facebook Comments
Elveetsius
Olen keskealine naisterahvas, kellele meeldib mõnikord oma mõtteid blogisse talletada. Kirjutan kõigest, või siis mittemillestki. See sõltub lugeja vaatevinklist! :)