Jeesuse sünd


1 Neil päevil sündis, et keiser Augustus andis käsu

kirjutada üles kogu riigi rahvas. 
2 See esmakordne üleskirjutus toimus ajal, kui Küreenius oli
Süüria maavalitseja. 

3 Ja kõik läksid ennast kirja panema igaüks oma linna. 
4 Nii läks ka Joosep Galileamaalt Naatsaretist üles Juudamaale
Taaveti linna, mida hüütakse Petlemmaks, sest ta oli Taaveti soost ja
pärusmaalt, 

5 et lasta end üles kirjutada koos Maarjaga, oma kihlatuga, kes
oli lapseootel. 

6 Aga nende sealoleku aegu said päevad täis ja Maarja pidi
sünnitama. 

7 Ta tõi ilmale oma esimese poja ning mähkis ta mähkmetesse ja
asetas sõime, sest nende jaoks polnud majas kohta. 

8 Karjased olid seal paigus õitsil ja valvasid öösel
oma karja. 

9 Issanda ingel seisatas nende juures ja Issanda kirkus
säras nende ümber ja nad kartsid üliväga. 

10 Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan
teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, 

11 et teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Issand
Kristus. 

12 Ja see on teile tunnustäheks: te leiate lapsukese mähitud
ja sõimes magavat.” 

13 Äkitselt olid koos ingliga taevased väed Jumalat kiitmas:
 

14 „Au olgu Jumalale kõrges
ja maa peal rahu,
inimestest hea meel!”
 

15 Ja sündis, kui inglid olid nende juurest ära läinud
taevasse, et karjased ütlesid üksteisele: „Läki nüüd Petlemma, et
näha saada seda, mis on sündinud, mis Issand on teatanud meile!” 

16 Ja nad läksid rutates ja leidsid Maarja ja Joosepi ja
lapsukese, kes magas sõimes. 

17 Aga nähes teda teatasid nad sõnumist, mis neile oli räägitud
selle lapse kohta. 

18 Kõik, kes kuulsid, panid seda imeks, mida karjased olid
neile kõnelnud. 

19 Ent Maarja jättis kõik need lood meelde, mõtiskledes nende üle oma
südames. 

20 Karjased pöördusid tagasi, ülistades ja kiites Jumalat kõige
eest, mis nad olid kuulnud ja näinud. Kõik oli olnud nii, nagu neile oli räägitud. 

21 Kui kaheksa päeva sai täis ja tuli aeg lapse ümberlõikamiseks,
siis pandi talle nimeks Jeesus, mille oli ütelnud ingel, enne kui
laps sai ema ihusse. 

Facebook Comments
Elveetsius
Olen keskealine naisterahvas, kellele meeldib mõnikord oma mõtteid blogisse talletada. Kirjutan kõigest, või siis mittemillestki. See sõltub lugeja vaatevinklist! :)
} });