Õigel ajal räägitud sõnad on otsekui kuldõunad hõbevaagnal. (Õpetussõnad 25:11)

“See aare on meil aga saviastjates, et võrratult suur vägi oleks Jumala oma ja ei midagi meist”(2.Korintlastele 4:7)“Aga Jumalale, kes meis tegutseva väega võib korda saata palju rohkem, kui oskame paluda või isegi mõelda, temale olgu kirkus koguduses ja Kristuses Jeesuses igavesest ajast igavesti kõigi sugupõlvedeni! Aamen”(Efeslastele 3:20,21)“Minu vili on kullast parem, parem koguni kui puhas kuld ja mu saak on parem kui valitud hõbe”(Õpetussõnad 8:19)“…minult tuleb sinu vili”(Hoosea 14:9)“Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minust lahus ei suuda te midagi teha”(Johannese 15:5)“Jumalale meelepärane ohver on murtud vaim, murtud ja purukslöödud südant ei põlga Jumal”(Psalm …

Continue Reading

Õigel ajal räägitud sõnad on otsekui kuldõunad hõbevaagnal. (Õpetussõnad 25:11)

“Issand, Issand on halastaja ja armuline Jumal, pika meelega ning rikas heldusest ning tõest, kes säilitab heldust tuhandeile, annab andeks ülekohtu ja üleastumised ning patu, aga kes siiski ei jäta süüdlast karistamata”(2. Moosese 34:6,7)“Ja ma olen neile armuline, nõnda nagu mees on armuline oma pojale, kes teda teenib”(Malaki 3:17)“Jumal tasub igaühele tema tegude järgi: igavest elu küll neile, kes püsiva heategemise kaudu taotlevad kirkust ja au ja kadumatust, ent viha ja raevu neile, kes on isemeelsed ja tõele sõnakuulmatud, aga kuulekad ülekohtule”(Roomlastele 2:6, 7)“Ma kutsun siis üles anuma, palvetama, tegema eestpalveid ja tänupalveid kõigi inimeste eest, kuningate ja kõigi ülemuste …

Continue Reading

Õigel ajal räägitud sõnad on otsekui kuldõunad hõbevaagnal. (Õpetussõnad 25:11)

“Jumal õpetab meid, mitte inimene!…Vaata, Jumal toimib võimsalt oma jõus! Kes oleks seesugune õpetaja, nagu tema?”(Iiobi 32:13, 36:22)“Ent me teame, et meile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal tulla kõik heaks- neile, kes on tema kavatsuse kohaselt kutsutud”(Roomlastele 8:28)“Üks jagab välja, aga saab üha lisa, teine hoiab varandust, ometi on puudus käes”(Õpetussõnad 11:24)“Ta ütles siis:`Üks kõrgest soost inimene reisis kaugele maale, et omandada kuningriik ja siis pöörduda tagasi. Ning ta kutsus kümme oma sulastest ja andis neile kümme naela raha ja ütles neile: `Kaubelge, kuni ma tagasi tulen!`”(Luuka 19;12-13)“Kui te olete aga Kristuse päralt, siis te olete järelikult Aabrahami sugu ja …

Continue Reading

Õigel ajal räägitud sõnad on otsekui kuldõunad hõbevaagnal. (Õpetussõnad 25:11)

“Aga Jumal on ustav, kes ei luba teid kiusata rohkem, kui te suudate taluda, vaid koos kiusatusega valmistab ka väljapääsu, nii et te suudate taluda”(1. Korintlastele 10:13)“Sest Issanda sõna on õige, kõik tema tööd on tehtud ustavuses”(Psalm 33:4)“Sest Kristuse armastus sunnib meid,…ja ta on surnud kõikide eest, et elavad ei elaks enam enestele, vaid temale, kes on nende eest surnud ja üles äratatud”(2. Korintlastelllle 5:14-15)“Püüa hoolega osutuda Jumala ees kõlblikuks töötegijana, kel pole tarvis häbeneda”(2. Timoteosele 2:15)“Mina armastan neid, kes armastavad mind, ja kes otsivad mind, need leiavad minu”(Õpetussõnad 8:17)“Seepärast tuleb meil palju hoolsamini panna tähele seda, mida me oleme …

Continue Reading