Pauluse esimene kiri korintlastele 14/1-10

1 Taotlege armastust ja olge innukad nõudma vaimuande, eriti prohvetlikult kõnelemist! 2 Sest kes räägib keeli, ei räägi inimestele, vaidJumalale, sest keegi ei mõista teda, ta räägib vaimu ajel ju saladusi. 3 Aga kes prohvetlikult kõneleb, see kõneleb inimestele nende ehitamiseks ja julgustamiseks ja lohutamiseks. 4 Kes keeli räägib, ehitab iseennast, prohvetlikult kõneleja ehitab aga kogudust. 5 Ma tahaksin, et teie kõik räägiksite keeli, agaveel enam, et te kõneleksite prohvetlikult, sest see, kes kõneleb prohvetlikult, on suurem keelterääkijast, olgu siis, et ta ise neid ka tõlgendab, et see ehitaks kogudust.  6 Nüüd aga, vennad, kui ma tuleksin teie juurde ja räägiksin keeli – mis kasu ma teile tooksin, kui ma teile ei räägiks kas ilmutuse või tunnetuse alusel, …

Continue Reading

Luuka evangeelium 22/54-65

Peetrus salgab Jeesuse   Aga nad võtsid Jeesuse kinni ja viisid ära ja tõid ülempreestrimajja. Ent Peetrus järgnes eemalt. Ja kui nad keset õue tule süütasid ja üheskoos maha istusid, istus ka Peetrus nende sekka. Aga üks teenijatüdruk nägi teda tule valgel istuvat ja ütles ainiti tema peale vaadates: „Ka tema oli koos Jeesusega.” Peetrus aga salgas: „Naine, ma ei tunne teda.” Natukese aja pärast lausus üks mees Peetrust nähes: „Ka sina oled nende seast.” Peetrus aga lausus: „Inimene, ma ei ole.” Ja umbes tund aega hiljem kinnitas seda keegi teine:„Tõepoolest, ka tema oli Jeesusega, ta on ju galilealane.” Peetrus aga ütles: „Inimene, ma ei mõista, mida sa räägid.” Jaotsekohe, kui ta alles …

Continue Reading

Päästepalve

Palveta nii:   Taevane Isa, ma tulen Sinu juurde Jeesuse nimel. sõna ütleb, kes iganes hüüab appi Issanda nime päästetakse. (ap teod 2.21) Ma palun ja anun – Jeesus tule minu südamesse ja ole Issand minu elus vastavalt Roomlastele 10:9-10. “Kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on Issand ja oma südames usud, et Jumal on ta üles äratanud surnuist, siis sind päästetakse, sest südamega usutakse õiguseks, suuga aga tunnistatakse päästeks” Ma teen seda nüüd! Ma tunnistan, et Jeesus on Issand ja ma usun seda oma südames, et Jumal äratas Ta surnuist ülesse. Facebook Comments

Continue Reading