Luuletused

Kuula!

Kui palun sul end kuulata
Ja sina hakkad nõu andma,
Pole sa teinud, mida sinult palusin.

Kui palun sul ennast kuulata
Ja sina hakkad selgitama mulle,
Miks ma ei peaks tundma seda, mida tunnen,
Tallad mu tunded jalge alla.

Kui palun sul end kuulata
Ja sulle tundub,
Et peaksid midagi olukorra lahendamiseks tegema,
Oled valmistanud mulle pettumuse,
Nii kole kui see ka pole.

Kuula!
Palusin vaid kuulata
Mitte rääkida ega tegutseda- vaid kuulata.
Nõuanded on odavad: postmargi hinnaga saab neid
Ajakirjade nõuandeveergudeltki.
Ma pole abitu, suudan iseenda heaks midagi teha.
Olles ebakindel ja pettunud, pole ma abitu.

Kui teed minu heaks midagi,
Mida ma isegi suudaks ja teeks,
Tugevdad minu abitust ja nõrkust.

Kui aga tunnustad seda tõsiasja,
Et ma tunnen seda, mida tunnen,
Olgu see nii arutu kui tahes,
Ei pea ma sind veenma
Ja hakkan vähehaaval mõistma,
Mis on selle arutu tunde taga.
Kui see selgib, on vastused olemas.
Ja ma ei vaja nõuandeid.
Arututena näivad tunded muutuvad arukateks,
Siis kui mõistame, mis nende taga peitub.

Mul pole mõtteski kätte maksta
kellelegi möödunu eest
ja tühja tähja pärast mina ei jaksa
läbi minna nii tulest kui veest
ning ma ei ülista saabuvaid aegu,
kuigi nad on võib-olla head.
Ma tahan elada just siin ja praegu
püsti hoides omaenese pead
mida külvan seda ka lõikan,
mida suudan seda ka teen,
kui olen rõõmus siis laulan,
olen üksi siis hõikan
mitte keegi mu eest
ei saa elada või ka surra
minu ainus elu on see.
Ma tahan enese mõtteid mõelda
olgu nad siis targad või ei
ma tahan oma mõtteid välja öelda
siis kui vaikida enam ei või
ja enda valitud teedel käia
ekselda kui muidu ei saa
ma tahan olla mitte üksnes näida
kelleks loodud olengi ma

*******
AEG

Ei ole paremaid, halvemaid aegu.
On ainult hetk, milles viibime praegu.
Mis kord on alanud, lõppu sel pole.
Kestma jääb kaunis, kestma jääb kole.

Ei ole süngeid, ei naljakaid aegu.
Võrdsed on hetked, kõik nad on praegu.
Elul on tung kanda edasi elu,
jällegi Kronos et saaks mõne lelu.

Ei ole möödunud või tulevaid aegu.
On ainult nüüd ja on ainult praegu.
Säilib, mis sattunud hetkede sattu.
Ainuski silmapilk teisest ei kattu.

Ei ole mõttetult elatud aegu.
Mõte ei pruugigi selguda praegu.
Vähemat, rohkemat olla ei võinuks.
Parajal määral saab elu meilt lõivuks.

Ei ole kaduvaid, kõduvaid aegu.
Alles jääb hetk, milles asume praegu.
Aeg, mis on tekkinud, enam ei haju,
kui seda jäävust ka meeled ei taju.

Facebook Comments