Kurb on olla…

VIHA TALITSEMINE! „Kui vihastute, siis ärge tehke pattu.” (Efeslastele 4, 26) Piiblis on järgnevad nõuanded viha kontrollimiseks: „Saage uueks oma mõttelaadilt  ja riietuge uue inimesega, kes on loodud Jumala poolt elama tõe õiguses ja vagaduses. Seepärast jätke vale ja rääkige tõtt oma Loe edasi…