13.05.2018

Ma kahjuks ei jõudnud täna kogudusse. Aga oleksin tahtnud minna, kui oleksin teadnud, et Jumalamees Levon on meie koguduses jutlustamas.

Minu Päästja on Jeesus…

…ja sellepärast ei häbene ma midagi, mis ma kunagi teinud või tegemata jätnud olen. Jeesus on kõik mu patud ristil lunastanud!
Ka Sinul on võimalus Jumala Armust osa saada!

Jehoova Jireh, mu varustaja
Ta armust on küllalt minule,
on küllalt.
Jehoova Jireh, mu varustaja,
Ta armust on küllalt minule.

Ta täidab minu vajadused kõik
oma armu rikkust mööda auga.
Ta kannab hästi hoolt minu eest,
Jehoova Jireh hoolib minust nii,
jah nii, jah nii,
Jehoova Jireh hoolib minust nii!